FAQs

Got questions? We have all answers for you.

Hỏi đáp
Chúng tôi mã hóa tất cả dữ liệu của bạn được gửi giữa bạn và dịch vụ. bevoice.net hoàn toàn tự động, do đó dữ liệu của bạn được bảo mật. Bạn có thể xóa kết quả phiên âm và các tệp đã tải lên khỏi trang tổng quan của người dùng bất kỳ lúc nào.
Bevoice.net có thể sử dụng một trong số các mô hình học máy để phiên âm các tệp âm thanh dựa trên loại âm thanh gốc. Dịch vụ của chúng tôi cung cấp nhiều mô hình được tạo sẵn và bạn có thể tối ưu hóa chất lượng nhận dạng giọng nói cho các loại âm thanh khác nhau, chẳng hạn như cuộc gọi hội nghị, phỏng vấn xin việc, bản ghi cuộc họp, podcast, bài giảng và các loại âm thanh khác. Nếu bạn cung cấp loại âm thanh gốc chất lượng, điều này sẽ cho phép dịch vụ xử lý các tệp âm thanh của bạn bằng mô hình máy học với độ chính xác cao.
Bevoice thanh toán trực tuyến qua cổng VNPAY. Cổng thanh toán VNPAY-QR là cổng trung gian kết nối các đơn vị kinh doanh với ngân hàng, cho phép khách hàng sử dụng thẻ/tài khoản ngân hàng, công nghệ thanh toán bằng mã QR (QR Code) trên ứng dụng Mobile Banking để thanh toán các giao dịch.