Gói dịch vụ

Gói dịch vụ bevoice tính theo tổng số phút chuyển đổi thành văn bản

Miễn phí
VND 0

Đăng ký miễn phí

 • 5 phút chuyển đổi
 • Chuyển đổi Audio -> Văn bản
 • Ghi âm -> Văn bản
 • Live Transcribe -> Chép lời trực tiếp
 • Dung lượng file tải lên tối đa 100 MB
Cơ bản
VND 149,000

Giá hơn 2K/phút

 • 60 phút chuyển đổi
 • Chuyển đổi Audio -> Văn bản
 • Ghi âm -> Văn bản
 • Live Transcribe -> Chép lời trực tiếp
 • Tự động nhận dạng giọng nói
 • Tự động thêm dấu câu
 • Tự động tạo timecode (phụ đề video)
 • Hỗ trợ hơn 170 ngôn ngữ
 • Kích thước file tải lên tối đa 300 MB
 • Thời gian lưu trữ 7 ngày
Most Popular
Nâng cao
VND 399,000

Giảm 50%. Chỉ còn hơn 1K/phút

 • 240 phút chuyển đổi
 • Chuyển đổi Audio -> Văn bản
 • Ghi âm -> Văn bản
 • Live Transcribe -> Chép lời trực tiếp
 • Tự động nhận dạng giọng nói
 • Tự động thêm dấu câu
 • Tự động tạo timecode (phụ đề video)
 • Hỗ trợ hơn 170 ngôn ngữ
 • Kích thước file tải lên tối đa 500MB
 • Thời gian lưu trữ 30 ngày